Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu
w dniu 23 listopada (poniedziałek) o godz. 14.00.

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i informacje.