Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na wspólnym
posiedzeniu zdalnym w dniu 8 grudnia 2020 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1. Roland Adamiak obecny
2. Elżbieta Kasprzyk obecna
3. Zbigniew Kozakiewicz obecny
4. Tomasz Namieciński obecny
5. Marcin Para obecny
6. Marcin Pazik obecny
7. Magdalena Pieczyńska obecna
8. Roman Polański obecny
9. Marek Sanecki obecny
10. Władysław Sobczak obecny
11. Andrzej Urbański obecny
12. Małgorzata Wisińska obecna