Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 1/XXVIII

 1. odczytanie opinii RIO w Szczecinie o projekcie budżetu,
 2. odczytanie projektu uchwały,
 3. stanowiska komisji Rady,
 4. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności  Gospodarczej,
 5. dyskusja,
 6. zgłaszanie poprawek,
 7. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030 – DRUK NR 2/XXVIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok – DRUK NR 3/XXVIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej  w Gryfinie na 2021 rok – DRUK NR 4/XXVIII

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXVIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia przez Gminę Gryfino pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych – DRUK NR 6/XXVIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XI. Wolne wnioski i informacje.