Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu 24 listopada 2020 r. godz. 900
w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Kasprzyk Elżbieta obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Sanecki Marek obecny
6.    Sobczak Władysław obecny
7.    Urbański Andrzej obecny