Porządek obrad

22

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 8 września (wtorek) 2020 r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe

  1. przyjęcie protokołów nr 18/20 z dnia 7 lipca 2020 r., 19/20 z dnia 21 lipca 2020 r. i 20/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

II. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie odmowy przywrócenia stanu pierwotnego lokalu mieszkalnego.

III. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

IV. Wolne wnioski i informacje.