Materiały na sesję


 

  • DRUK NR 1/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

  • DRUK NR 2/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  • DRUK NR 3/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

  • DRUK NR 4/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

  • DRUK NR 5/XXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030.