Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1500

 • Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 1/XXIII

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – DRUK NR 2/XXIII

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XXIII

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r. – DRUK NR 4/XXIII

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 5/XXIII

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 6. Wolne wnioski i informacje.