Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 16 stycznia (czwartek) 2020 r. godz. 1500

I. Sprawy regulaminowe

II. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego.

III. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji od początku VII kadencji do 31 grudnia 2019 r.

V. Wolne wnioski i informacje.