Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 15 czerwca (poniedziałek) 2020 r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe

II. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko.

III. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie

IV. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino.

V. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.

VI. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

VII. Wolne wnioski i informacje.