Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 7 lipca (wtorek) 2020 r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe

II. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie odmowy scalenia lokali mieszkalnych.

III. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino.

IV. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.

V. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

VI. Wolne wnioski i informacje.