Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu
26 maja (wtorek) 2020 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.
  3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino.
  4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
  5. Wolne wnioski i informacje.