Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


W związku z zagrożeniem wynikającym z wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem COVID-19, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) oraz osoby zainteresowane złożeniem zgłoszenia indywidualnego w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2019 r. poz. 684 ze zm.) mogą składać zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: boi@gryfino.pl (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Więcej informacji pod numerem telefonu 91 4162011 wew. 316

Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.