Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 27.02.2020


Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady. - Druk Nr 2/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Marek Sanecki  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.  - Druk Nr 3/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  - Druk Nr 4/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Andrzej Urbański      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.  - Druk Nr 5/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.  - Druk Nr 6/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  - Druk Nr 7/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Wanda Hołub  Zbigniew Kozakiewicz  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Władysław Sobczak  Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. - z autopoprawką  - Druk Nr 8/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński  Zenon Trzepacz    Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.  - Druk Nr 9/XIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska