Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na wspólnym posiedzeniu 26 lutego 2020 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna
8.    Piotr Romanicz obecny
9.    Magdalena Pieczyńska obecna
10.    Roman Polański obecny
11.    Jolanta Witowska nieobecna
12.    Małgorzata Wisińska obecna
13.    Władysław Sobczak obecny