Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 18 lutego (wtorek) 2020 r. godz. 1230

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przygotowanie Gryfińskiego Domu Kultury do ferii zimowych (komisja wyjazdowa).

  3. Wolne wnioski i informacje.