Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.01.2020Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XV, XVI, XVII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk      Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - zmiana porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 r. - Druk Nr 2/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie - wniosek klubu GIS o zdjęcie punktu z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Roman Polański    Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie - z kandydaturą Jolanty Witowskiej - Druk Nr 3/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 5
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska    


   Przeciw:

 Wanda Hołub  Władysław Sobczak  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Roman Polański  Piotr Romanicz  


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady. - Druk Nr 4/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 7
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego. - Druk Nr 5/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 8
Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. - z autopoprawką - Druk Nr 6/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Andrzej Urbański      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka”. - wniosek radnego Piotra Romanicza o zdjęcie punktu z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Piotr Romanicz  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Roman Polański
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka”. - Druk Nr 7/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański    Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 8/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 9/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański    Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 196, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino. - Druk Nr 10/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno. - Druk Nr 11/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie. - Druk Nr 12/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Tomasz Namieciński  Małgorzata WisińskaNumer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych. - Druk Nr 13/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino. - Druk Nr 14/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Wanda Hołub  Władysław Sobczak    


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Andrzej Urbański  Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przynależności Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych ­ Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. - wniosek radnego Macieja Puzika o zdjęcie punktu z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz      


   Wstrzymało się:

 Roman Polański      Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przynależności Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych ­ Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. - Druk Nr 15/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub      Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”. - Druk Nr 16/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Andrzej Urbański    


   Wstrzymało się:

 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Jolanta Witowska


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska    Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym. - Druk Nr 17/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Andrzej Urbański  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ­ edycja 2019-2020 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego - Druk Nr 18/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. - wniosek radnej Kasprzyk
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Roman Polański
 Małgorzata Wisińska      


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. - z autopoprawką dwukrotnie rozszerzoną - Druk Nr 19/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk    


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska