Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
30 stycznia 2020 r. o godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów z: XV, XVI i XVII sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 roku – DRUK NR 1/XVIII
 • uwagi i wnioski.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 r. – DRUK NR 2/XVIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 3/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady – DRUK NR 4/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego – DRUK NR 5/XVIII
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 5/XVIII,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 5/XVIII.
 5. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK NR 6/XVIII
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 6/XVIII,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XVIII.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka” – DRUK NR 7/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 8/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 196, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK NR 10/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK NR 11/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 12/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych – DRUK NR 13/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino – DRUK NR 14/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przynależności Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – DRUK NR 15/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK NR 16/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – DRUK NR 17/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego – DRUK NR 18/XVIII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 • uwagi i zapytania.
 1.  Wolne wnioski i informacje.