Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XVIII - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 roku
 • DRUK NR 2/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 r.
 • DRUK NR 3/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 4/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady.
 • DRUK NR 5/XVIII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego.
 • DRUK NR 6/XVIII - Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka”.
 • DRUK NR 8/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 9/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 10/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 196, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino.
 • DRUK NR 11/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno.
 • DRUK NR 12/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
 • DRUK NR 13/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.
 • DRUK NR 14/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino.
 • DRUK NR 15/XVIII - Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
 • DRUK NR 16/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”.
 • DRUK NR 17/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym.
 • DRUK NR 18/XVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego.