Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 1430

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.