Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 19.12.2019Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020. - poprawka radnej E. Kasprzyk
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Marek Sanecki      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Andrzej Urbański  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020. - z autopoprawką burmistrza i poprawką radnej E. Kasprzyk - Druk Nr 1/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Wanda Hołub      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030. - z autopoprawkami - Druk Nr 2/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 10
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020. - Druk Nr 3/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Marcin Pazik      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020. - Druk Nr 4/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Marek Sanecki    Numer głosowania: 7
- Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - Druk Nr 6/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 8
- Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkującego uniemożliwieniem realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Druk Nr 7/XVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Tomasz Namieciński  Magdalena Pieczyńska
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 9
- Rozpatrzenie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych - Druk Nr 8/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Tomasz Namieciński  Roman Polański
 Marek Sanecki