Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej
na wspólnym posiedzeniu 9 grudnia 2019 r. godz. 830

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Andrzej Urbański obecny
2.    Marek Sanecki obecny
3.    Roland Adamiak obecny
4.    Elżbieta Kasprzyk obecna
5.    Zbigniew Kozakiewicz obecny
6.    Tomasz Namieciński obecny
7.    Marcin Para obecna
8.   Marcin Pazik obecny
9.   Magdalena Pieczyńska obecna
10.   Roman Polański obecny
11.   Władysław Sobczak obecny
12.   Małgorzata Wisińska obecna