Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
na posiedzeniu 18 listopada 2019 r. godz. 1330

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Puzik Maciej nieobecny
5.    Sanecki Marek obecny
6.    Trzepacz Zenon obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna
8.    Zwoliński Piotr obecny