Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 31.10.2019Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Marcin Para      Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XIII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Marcin Para      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ­ schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. - Druk Nr 1/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023”. - wniosek o uzupełnienie projektu uchwały.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 3
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik    


   Nie głosowało:

 Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023”. - z autopoprawką - Druk Nr 2/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 3/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mielenko Gryfińskie w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. - Druk Nr 4/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Tomasz Namieciński  Roman Polański
 Władysław Sobczak  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - Druk Nr 5/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino. - z autopoprawką - Druk Nr 6/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Piotr Romanicz


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino. - z autopoprawkami - Druk Nr 7/XIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Piotr Romanicz  


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 11
Wybór ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie. - skład Komisji Skrutacyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska