Lista obecności

Lista  obecności radnych na wspólnym posiedzeniu
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie
25 października 2019 r. godz. 900

L.p. Imię i nazwisko Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Robert Jonasik obecny
2.    Elżbieta Kasprzyk obecna
3.    Zbigniew Kozakiewicz obecny
4.    Tomasz Namieciński nieobecny
5.    Marcin Para obecny
6.    Marcin Pazik obecny
7.    Jerzy Piasecki nieobecny
8.    Magdalena Pieczyńska obecna
9.    Maciej Puzik obecny
10.    Piotr Romanicz obecny
11.    Marek Sanecki obecny
12.    Władysław Sobczak obecny
13.    Andrzej Urbański obecny
14.    Jolanta Witowska obecna