Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1430

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.