Lista obecności

Lista  obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej w Gryfinie 10 października 2019 r.

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Guga Rafał obecny
3.    Hołub Wanda obecna
4.    Jonasik Robert obecny
5.    Kasprzyk Elżbieta obecna
6.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
7.    Namieciński Tomasz obecny
8.    Para Marcin obecny
9.    Pazik Marcin obecny
10.    Piasecki Jerzy obecny
11.    Pieczyńska Magdalena obecna
12.    Polański Roman obecny
13.    Puzik Maciej obecny
14.    Romanicz Piotr obecny
15.    Sanecki Marek obecny
16.    Sobczak Władysław obecny
17.    Trzepacz Zenon obecny
18.    Urbański Andrzej obecny
19.    Wisińska Małgorzata obecna
20.    Witowska Jolanta obecna
21.    Zwoliński Piotr obecny