Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28 czerwca (piątek) 2019 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    2. przyjęcie protokołu Nr 3/19 z 27 maja 2019 r.
  2. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie administrowania Targowiskiem Miejskim w Gryfinie.
  3. Wolne wnioski i informacje.