Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu 24 czerwca 2019 r. godz. 1300

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz nieobecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna