Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.05.2019Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z VIII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - wycofanie z porządku obrad druku nr 9/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik      


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 3
Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gryfino. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 2/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie. - Druk Nr 3/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie. - Druk Nr 4/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - nowa wersja uzasadnienia - Druk Nr5/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Marek Sanecki  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino. - z autopoprawką - nowa wersja załącznika nr 1 - Druk Nr 6/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ­ schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. - Druk Nr 7/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu. - projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Druk Nr 8/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak      Numer głosowania: 11
Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprostowania uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina oraz dokonania przez Gminę Gryfino wykupu części nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy. - przyjęcie projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Druk Nr 9/IX
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska