Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Romanicz Piotr nieobecny
6.    Sobczak Władysław obecny
7.    Witowska Jolanta obecna