Lista obecności

Lista  obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej w Gryfinie 13 maja 2019 r.

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hołub Wanda obecna
3.    Jonasik Robert obecny
4.    Kasprzyk Elżbieta obecna
5.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
6.    Namieciński Tomasz obecny
7.    Para Marcin obecny
8.    Pazik Marcin obecny
9.    Piasecki Jerzy nieobecny
10.    Pieczyńska Magdalena obecna
11.    Polański Roman obecny
12.    Puzik Maciej obecny
13.    Romanicz Piotr obecny
14.    Sanecki Marek obecny
15.    Sobczak Władysław obecny
16.    Trzepacz Zenon obecny
17.    Urbański Andrzej obecny
18.    Wisińska Małgorzata nieobecna
19.    Witowska Jolanta obecna
20.    Zwoliński Piotr obecny
21    Guga Rafał obecny