INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.

gg

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Szczecinie II

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Gryfino obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy  w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 3,
 • Nr 2, w liczbie 4,
 • Nr 3, w liczbie 4,
 • Nr 4, w liczbie 4,
 • Nr 5, w liczbie 5,
 • Nr 6, w liczbie 4,
 • Nr 7, w liczbie 3,
 • Nr 8, w liczbie 3,
 • Nr 9, w liczbie 3,
 • Nr 10, w liczbie 4,
 • Nr 11, w liczbie 5,
 • Nr 12, w liczbie 4,
 • Nr 13, w liczbie 4,
 • Nr 14, w liczbie 5,
 • Nr 15, w liczbie 4,
 • Nr 16, w liczbie 5,
 • Nr 17, w liczbie 2,
 • Nr 18, w liczbie 4,
 • Nr 19, w liczbie 4,
 • Nr 20, w liczbie 5,
 • Nr 24, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3

W dniu 2 maja 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 21.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Szczecinie II

Anna Sienkiewicz