Materiały na sesję

 

 

 • DRUK NR 1/VIII - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

 • DRUK NR 2/VIII - Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych działań dotyczących melioracji.

 • DRUK NR 3/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.

 • DRUK NR 4/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

 • DRUK NR 5/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie.

 • DRUK NR 6/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży.

 • DRUK NR 7/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

 • DRUK NR 8/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

 • DRUK NR 9/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

 • DRUK NR 10/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 • DRUK NR 11/VIII - Rozpatrzenie wniosku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o zmianę Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego Uchwałą Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r.

 • DRUK NR 12/VIII - Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.