Porządek obrad

 

PORZĄDEK OBRAD
VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu z VII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. – DRUK NR 1/VIII

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych działań dotyczących melioracji – DRUK NR 2/VIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 3/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 5/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 8/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 9/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 10/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIV. Rozpatrzenie wniosku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o zmianę Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego Uchwałą Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. – DRUK NR 11/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej DRUK NR 12/VIII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Wolne wnioski i informacje.