Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 15 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    2. przyjęcie protokołu nr 4/19.
  2. Analiza procedur i wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych do 30 000 € w 2018 roku.
  3. Informacja oświatowa - ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
  4. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
  6. Wolne wnioski i informacje.