Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.03.2019Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z V i VI sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie. - Druk Nr 5/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino ­ zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”. - z autopoprawką - Druk Nr 6/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. - Druk Nr 7/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku. - Druk Nr 8/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - Druk Nr 9/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino ­ przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino). - Druk Nr 10/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino. - z autopoprawkami - Druk Nr 11/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Wanda Hołub  Zenon Trzepacz    Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” - wniosek Komisji Spraw Społecznych
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Marek Sanecki      Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” - wniosek Komisji Spraw Społecznych - reasumpcja głosowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz      Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” - z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych - Druk Nr 12/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019. - Druk Nr 13/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie. - Druk Nr 14/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Marcin Para    Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie. - wniosek radnego Piotra Romanicza w imieniu Klubu PiS

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Andrzej Urbański    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Magdalena Pieczyńska
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie. - z wnioskiem radnego Piotra Romanicza w imieniu Klubu PiS - Druk Nr 15/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak      


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Magdalena Pieczyńska  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk