Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 20 marca (środa) 2019 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie przekazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
  3. Wolne wnioski i informacje.