Materiały na sesję

gg

 

 • DRUK NR 1/VII - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r.
 • DRUK NR 2/VII - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r.
 • DRUK NR 2/VII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2018 i potrzeby na rok 2019.
 • DRUK NR 4/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
 • DRUK NR 6/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”.
 • DRUK NR 7/VII - Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
 • DRUK NR 8/VII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku.
 • DRUK NR 9/VII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
 • DRUK NR 10/VII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino).
 • DRUK NR 11/VII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 12/VII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” .
 • DRUK NR 13/VII - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019.
 • DRUK NR 14/VII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 15/VII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie.