Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.02.2019

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z III i IV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. - wniosek Klubu Radnych PiS do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. - nowa wersja Druku Nr 2/VI z wnioskiem Klubu Radnych PiS do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik    Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino. - Druk Nr 3/VI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Piotr Romanicz  Andrzej Urbański  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 4/VI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 5/VI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino ­ sołectwom. - wspólny wniosek czterech komisji do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino ­ sołectwom. - Druk Nr 6/VI  ze wspólnym wnioskiem czterech komisji do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. - Druk Nr 7/VI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino - wnioski dwóch komisji Rady do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Jerzy Piasecki
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Roman Polański      Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino - z autopoprawkami - Druk Nr 8/VI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Piotr Romanicz      


   Nie głosowało:

 Roman Polański