Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 20.12.2018Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. - z autopoprawkami - Druk Nr 1/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański


   Nie głosowało:

 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. - wniosek o reasumpcję głosowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Władysław Sobczak      


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. - z autopoprawkami - ponowne głosowanie - Druk Nr 1/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025. - z autopoprawkami -Druk Nr 2/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Piotr Romanicz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019. - Druk Nr 3/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019. - Druk Nr 4/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska