Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert obecny
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Para Marcin obecny
5.    Pazik Marcin obecny
6.    Pieczyńska Magdalena obecna
7.    Sanecki Marek obecny
8.    Sobczak Władysław obecny
9.    Urbański Andrzej obecny