Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 13.12.2018Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z I sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Władysław Sobczak  Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino. - z autopoprawką - Druk Nr 4/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Władysław Sobczak      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. - Druk Nr 5/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018-2022. - Druk Nr 6/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. - z autopoprawką - Druk Nr 7/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2018. - Druk Nr 8/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Andrzej Urbański      


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu Komisji Mieszkaniowej. - z kandydaturami - Druk Nr 9/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II - tereny produkcyjno-usługowe. - Druk Nr 10/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na obszarze gminy Gryfino. - Druk Nr 11/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Magdalena Pieczyńska    Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 12/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska
 Piotr Romanicz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025. - wniosek dwóch komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Marek Sanecki      


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025. - Druk Nr 13/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Piotr Romanicz      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 14/II
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński