Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jonasik Robert obecny
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Para Marcin nieobecny
5.    Pazik Marcin obecny
6.    Pieczyńska Magdalena obecna
7.    Sanecki Marek obecny
8.    Sobczak Władysław obecny
9.    Urbański Andrzej obecny