Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/III - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019.
  • DRUK NR 2/III - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.
  • DRUK NR 3/III - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019.
  • DRUK NR 4/III - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019.
  • DRUK NR 5/III - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino.