Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 22.11.2018

Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2018 r.

Głosowania elektroniczne

Numer głosowania: 1
Wybór Przewodniczących Komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Władysław Sobczak      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 2
Wybór Przewodniczących Komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 3
Wybór Przewodniczących Komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Władysław Sobczak      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 4
Wybór Przewodniczących Komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Władysław Sobczak      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 5
Wybór Przewodniczących Komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 6
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Tomasza Namiecińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub    Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Elżbiety Kasprzyk
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański    


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Piotr Romanicz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Marcina Pazika
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Andrzej Urbański


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 9
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Zbigniewa Kozakiewicza
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Roman Polański  Marek Sanecki  Numer głosowania: 10
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Piotra Zwolińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Roman Polański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 11
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Zenona Trzepacza
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Wanda Hołub  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Nie głosowało:

 Marek Sanecki      Numer głosowania: 12
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Rolanda Adamiaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Piotr Romanicz      


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Roman Polański  Numer głosowania: 13
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Marcina Pary
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Magdalena Pieczyńska  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Jerzy Piasecki  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański      Numer głosowania: 14
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Małgorzaty Wisińskiej
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 15
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydatura Magdaleny Pieczyńskiej
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Wanda Hołub  Władysław Sobczak    


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 16
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kandydtura Romana Polańskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 17
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - powtórne głosowanie - kandydatura Marcina Pazika
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Roman Polański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Nie głosowało:

 Wanda Hołub      Numer głosowania: 18
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - powtórne głosowanie - kandydatura Marcina Pary
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Roman Polański  Maciej Puzik    Numer głosowania: 19
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej - powtórne głosowanie - kandydatura Magdaleny Pieczyńskiej
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Wanda Hołub  Władysław Sobczak    


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 20
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 21
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 22
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 23
Zatwierdzenie składów Komisji Rady. - skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 8
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński