Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 02.11.2018

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z LII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 1/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Zdzisław Kmieciak      


   Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Numer głosowania: 3
Przegłosowanie wniosku o zmianę porządku obrad sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk  Zdzisław Kmieciak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. - Druk Nr 2/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Zdzisław Kmieciak  Czesław Skonecki    Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Druk Nr 3/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska  


   Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. - Druk Nr 4/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Bogdan Warda      


   Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 5/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Zdzisław Kmieciak  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki