Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 2 listopada 2018 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołów z LII sesji.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 1/LIII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – DRUK NR 2/LIII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 3/LIII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK NR 4/LIII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 5/LIII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

VII. Wolne wnioski i informacje.