Dane Inspektora Ochrony Danych

Iwona Dąbro - Adamiak - Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Katarzyna Misiewicz-Staszak - Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 

 

ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
te. 91-416-20-11 wew. 260
e-mail: iod@gryfino.pl