Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 5 czerwca (wtorek) 2018 r. godz. 815

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  3. przyjęcie protokołu nr 73/18.

  4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  5. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.

  6. Wolne wnioski i informacje.