Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 22 maja (wtorek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołu nr 470/18.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – DRUK NR 1/XLVII,

 6. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII,

 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLVII,

 8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 4/XLVII.

 9. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2018-05-17

 10. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej w spółkach gminnych GTBS oraz PUK.

 11. Wolne wnioski i informacje.